Nemáte vyplněnou žádnou sazbu DPH. Ak nie ste platcom DPH, je potrebné vyplniť si sadzbu DPH 0%.
Změnu sazby DPH proveďte v modulu Nastavení a vzhled - Nastavení - Sazby DPH.